top of page

Ang kapatid ng tatlong Marya = The brother of the three Marias

Ang kapatid ng tatlong Marya = The brother of the three Marias

bottom of page