top of page

Paglalakbay sa Biblia at sa kasaysayan : pananampalataya at kaugaliang katoliko (mga tanong at agot)

Paglalakbay sa Biblia at sa kasaysayan : pananampalataya at kaugaliang katoliko (mga tanong at agot)

bottom of page