top of page

Awit at salaysay ng Pasiong mahal ni Hesukristong Panginoon natin : ukat ipag-alab ng puso ng sinumang babasa : pasiong Henesis

Awit at salaysay ng Pasiong mahal ni Hesukristong Panginoon natin : ukat ipag-alab ng puso ng sinumang babasa : pasiong Henesis

bottom of page