top of page

Pagsasanay sa Hukbong Pangmamamayan = (Citizen Army Training - 1) ; para sa ikaapat na taon

 Pagsasanay sa Hukbong Pangmamamayan = (Citizen Army Training - 1) ; para sa ikaapat na taon

bottom of page